• services

ارتباط با مشتریان

مرکزتماس فروشندگان : 34763412-026 

ارتباط فروشندگان ازطریق تلگرام : 0755082 - 0937

سامانه پیام کوتاه  فروشندگان : 10002614763134

انتقادات و پیشنهادات

 • استاندارد 1395
  پروانه استاندارد شماره 9001866746 برای پلوپزهای برقی شرکت مه پویا 1395
 • گواهینامه ISO 9001:2015
  گواهینامه ISO 9001:2015
 • گواهی ثبت اختراع کباب پز دوگانه سوز
  گواهی ثبت اختراع کباب پز دوگانه سوز
 • Press 4
  پروانه استاندارد شماره 9001866746 برای بخاری های برقی شرکت مه پویا 1395